عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 02188714922
Print date: 1397/06/28 1396/07/12

انواع سنسور BTSR ایتالیا
انواع سنسور توری BTSR ایتالیا
انواع سیستم TS55
انواع سیستم TS54
انواع سیستم SMART 200
انواع سیستم SMART 200 TSS
انواع سنسور TS55/D1000E/C02
انواع سنسورDigitaler
انواع سنسور1000 CN
انواع سوئیچ smart
انواع سوئیچ smart Matrix
محصولات Smart Matrix stitch
انواع سنسور Yarn Break
انواع سیستم های کنترلی
انواع سیستم های کنترلی Yarn
انواع سیستم های Yarn quality
انواع سنسور Smart matrix 64H
انواع سنسور Smart matrix KNIT
انواع سنسور Smart matrix warp
انواع سنسور Smart matrix Tex
انواع سنسور IS3N
انواع سنسور IS3W
انواع سنسور IS3F
انواع سنسور SMART 200 TSS
انواع سنسور SMART 200 MTC
انواع سنسورMatrix clearer
انواع سنسور SMART 200 TTS
انواع Ultra feeder
انواع Kooling feeder
انواعRooling Med
انواعwinding feeder
انواعmultifeeder
انواعunifeeder2
انواعPC-link Twist
انواعPC-link WARP
انواعPC-link KTF
انواعPC-link TEX
انواعPC-link TENS
انواعPC-link Clearer
انواعPC-link KTF stadio

شرکت برق و صنعت شاهین
آدرس: تهران – خ انقلاب – خ استاد نجات الهی – خ فلاح پور – کوچه نیایی – پ 9 – واحد 4
موبایل: 09194822960 و 09194838378
تلفن : 88800930 و 3-88932312 (021)
فاکس: 88920523 (021)
وب سایت:www.Shahin-co.ir
ایمیل: MurrIran@gmail.com
ShahinPowerAndIndustry@gmail.com
info@shahin-co.ir

برق و الکترونیک

Publicity publisher info

برق و صنعت شاهین آریان پدیده
شهروز برال
02188800930
09194838378
02188920523
8 Internal 021
تهران – خ انقلاب – کوچه نیایی – پ 9 – واحد 4
View all publicities