عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 02188714922
Print date: 1397/05/29 1396/06/12


فروش انواع محصولات دایچی DAIICHIژاپن (www.daiichi-ele.co.jp/en)
شرکت برق و صنعت شاهین نمونه ای از محصولات خود را به شرح زیر معرفی می نماید:
انواع لوازم اندازه گیری آنالوگ DAIICHIژاپن( دایچی ژاپن)
انواع آمپر متر DAIICHIژاپن( دایچی ژاپن)
انواع لوازم اندازه گیری دیجیتال DAIICHIژاپن( دایچی ژاپن)
انواع میتر آنالوگ DAIICHIژاپن( دایچی ژاپن)
انواع میتر دیجیتال DAIICHIژاپن( دایچی ژاپن)
انواع میترآنالوگ با Stepper Motor شرکت DAIICHIژاپن( دایچی ژاپن)
انواع نمایش دهنده خورشیدی (نمایش دهنده Solar) DAIICHIژاپن( دایچی ژاپن)
انواع نمایش دهنده دیجیتال DAIICHIژاپن( دایچی ژاپن)
انواع ترانسدیوسر DAIICHIژاپن( دایچی ژاپن)
انواع مولتی فانکشن میتر DAIICHIژاپن( دایچی ژاپن)
انواع شنت DAIICHIژاپن( دایچی ژاپن)
انواع ترانسدیوسر RPM GTP2 – 0155
انواع ترانسدیوسر FSRH-1E45X512
انواع ترانسدیوسر FSRH-1E45X512
انواع مولتی ترانسدیوسر QT2-93A-11-33- 1

برق و الکترونیک

Publicity publisher info

برق و صنعت شاهین آریان پدیده
شهروز برال
02188800930
09194838378
02188920523
8 Internal 021
تهران – خ انقلاب – کوچه نیایی – پ 9 – واحد 4
View all publicities