عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 09371348276
Print date: 1400/09/08 1396/02/24

انواع رله ABB
انواع رله cc-E 1AC/I
انواع رله ISVR011782R0700
انواع کانورتر جریان ABB
انواع کانورتر Signal شرکت ABB
انواع ترمیستور موتورABB
انواع ترمیستور CM-MSS.41
انواع حفاظت موتور CM-MSS.41P
انواع حفاظت موتور CM-MSS.41S
انواع حفاظت موتور 1SVR740712R1200
انواع حفاظت موتور 1SVR730712R1200
انواع بریکر S6N 800
انواع بریکر شرکت ABB
انواع بریکر 1SDA010816R1
انواع ترانسمیتر ABB
انواع ترانسمیتر فشار ABB
انواع ترانسمیتر 266 MST.L.C.S.B.4.B.H
انواع رله مانیتورینگ ABB مدل CM-MPS
انواع رله مانیتورینگ ABB مدل CM-MPS.11S
انواع رله مانیتورینگ phase شرکت Entrelec انترلک
انواع رله شرکت Entrelec انترلک
انواع رله مدل pvn شرکت Entrelec انترلک
انواع رله 1svr730884r3300
شرکت برق و صنعت شاهین
آدرس: تهران – خ انقلاب – خ استاد نجات الهی – خ فلاح پور – کوچه نیایی – پ 9 – واحد 4
موبایل: 09194822960 و 09194838378
تلفن : 88800930 و 3-88932312 (021)
فاکس: 88920523 (021)
وب سایت:www.Shahin-co.ir
ShahinPowerAndIndustry@gmail.com
info@shahin-co.ir

برق و الکترونیک

Publicity publisher info

برق و صنعت شاهین آریان پدیده
شهروز برال
02188800930
09194838378
02188920523
02188932312 Internal 101
تهران – خ انقلاب – کوچه نیایی
View all publicities