عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 02188714922
Print date: 1397/01/05 1396/01/26

اسید کلریدریک 31 تا 33 درصد شفاف الکترولیز شده.مناسب برای مصارف خوراکی و داروسازی
نیکان فرآیند نواندیش اولین دارنده مجوز صادرات به کشورهای همسایه از جمله عراق اقلیم کردستان و افغانستان و ...
دارای بهترین پیمانکاری حمل و امکان ردیابی ماشین ارسالی در هر ساعت از شبانه روز.
با مدیریت فروش آقای زنگنه

مواد شیمیایی، رنگ و چسب

Publicity publisher info

نیکان فرایند نواندیش
احسان زنگنه
02144617449
View all publicities