عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 09371348276
Print date: 1400/09/08 1396/01/21

شرکت برق و صنعت شاهین نمونه ای از محصولات خود را به شرح زیر معرفی می نماید:
انواع محصولات Iskra tela اسلوونی
انواع محصولات ایسکرا تلا اسلوونی
انواع انکودر Iskra ایسکرا
انواع خط کش Iskra ایسکرا
روتای انکودر Iskra ایسکرا
انکودر خطی Iskra ایسکرا
انواع خط کش دیجیتالی Iskra ایسکرا
مدل TGM شرکت Iskra ایسکرا
مدل TGM111 شرکت Iskra ایسکرا
مدل TGM5 شرکت Iskra ایسکرا
انواع Linear encoder شرکت Iskra ایسکرا
خط کش مغناطیسی شرکت Iskra ایسکرا
انواع خط کش Optic شرکت Iskra ایسکرا
انواع خط کش TGM131 شرکت Iskra ایسکرا
انواع خط کش TGR12 شرکت Iskra ایسکرا
انواع خط کش TGM130 شرکت Iskra ایسکرا
انواع انکودر ROQ
انواع انکودر ROQ425
انواع انکودر TGR
انواع انکودر TGR18
انواع انکودر ضد انفجار
انواع انکودر IP67
انواع خط کش TGM131
انواع خط کش TGM130
انواع خط کش TGM113
انواع خط کش TGM111
انواع انکودر TGR 110
انواع انکودر TGR112
انواع انکودر TGR 10
انواع انکودر TGR 11
انواع انکودر TGR11.2
انواع انکودر TGR11.1
انواع انکودر TGR11.6
انواع انکودر TGR10.6
انواع انکودر TGR12
انواع انکودر TGR12.6

برق و الکترونیک

Publicity publisher info

برق و صنعت شاهین
شهروز برال
02188800930
09194838378
02188920523
02188932313
تهران – خ انقلاب – خ استاد نجات الهی
View all publicities