عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 02188714922
Print date: 1397/05/25 1395/01/22

شرکت فولاد تاج سالهاست که فعالیت خود را در تامین متریال هاي مورد نیاز شرکت ها بعهده گرفته و توانسته نام نیکی در عرضه کننده هاي فولاد آلیاژي به جاي بگذارد. تاکنون توانسته ایم با جمعی از پیمانکاران شرکت هاي نفت و گاز و صنعتی کشور همکاري قابل توجهی راداشته باشیم.
جاده قدیم کرج بعد از شیرپاستوریزه مجتمع تجاری پارس امیر پلاک 32
تلفکس : 66789272 تلفن : 66789273
سلیمی :www.foladtaj.com- info@foladtaj.com 09361213331 - 09124238990

آلی و پتروشیمی

Publicity publisher info

فولادتاج
عبدالله سلیمی
02166789273
09124238990
02166789272
66789273 Internal 021
بزرگراه فتح مجتمع تجاری پارس امیر پ32
View all publicities