عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 02188714922
Print date: 1397/06/28 1393/07/20

دستگاه آشکار ساز حرکت طولی
چهار عدد میکرو سوئیچ از طریق حرکت طولی کوره، پالس هائی به برد کنترل می فرستند. با دریافت پالس از هر یک از میکروسوئیچ ها، محل استاندارد، حرکت های اولیه، و حرکت به سوی نقطه بحرانی را کشف می نماید. با توجه به دریافت پالس ها، علاوه بر نمایش بر روی LCD دستگاه، موقعیت کوره را به صورت 4 الی 20 میلی آمپر به PLC و به اطاق کنترل منتقل میگردد.

ابزارآلات و تجهیزات کارگاهی و ابزار دقیق

Publicity publisher info

مؤسسه ایرانیان
صفوی
02122841726
09121196159
02122882399
View all publicities