عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 02188714922
Print date: 1398/02/06 1394/01/19

شرکت کشت و صنعت حامیان فدک درنظر دارد مقدار 200 تن یونجه چین اول بهاره خود را به فروش رساند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.
02156239515
02156239570
09133088443
09193701674

کشاورزی و گیاهی

Publicity publisher info

کشت و صنعت استان تهران
عباس کلکو
02156239515
09193701674
02156239516
56239570
جاده قدیم قم، روبروی پلیس راه حسن آباد، کیلومتر 8 جاده چرمشهر، شرکت حامیان فدک
View all publicities