عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 02188714922
Print date: 1397/02/02 1393/07/29

قطعات کربنی لغزنده و مقاوم در برابر سایش جهت انتقال جریان برق در جرثقیلهای متحرک برقی ، کرن های سقفی ، انواع بالابرها و اتوبوسهای واگنی

مواد معدنی و متالوژی

Publicity publisher info

شرکت زغال های صنعتی سراج
شرکت زغال های صنعتی سراج
02166716332
02166724712
تهران، خیابان فردوسی جنوبی، جنب کوچه خواندنیها، پلاک 94
View all publicities