عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 09390037711

استعلام های عمومی

برای مشاهده همه استعلام ها به شبکه هاب کو وارد شوید.
فسفات تری سدیک

شرح کالا: فسفات تری سدیک با بسته بندی روی پالت و تاریخ مصرف بالای یک سال

تاریخ صدور استعلام: 1400/02/22
مهلت اعلام قیمت: 1400/02/27
کیت چک ولو پرژ و گازوئیل

شرح کالا: پیوست

تاریخ صدور استعلام: 1400/02/22
مهلت اعلام قیمت: 1400/03/03
پانل اعلام حریق مولد S١
تاریخ صدور استعلام: 1400/02/21
مهلت اعلام قیمت: 1400/02/27
Mechanical Seal

شرح کالا: مطابق شرح پیوست

تاریخ صدور استعلام: 1400/02/20
مهلت اعلام قیمت: 1400/03/01
Temperature Gauge Switch

شرح کالا: مطابق شرح پیوست

تاریخ صدور استعلام: 1400/02/12
مهلت اعلام قیمت: 1400/02/26
Pressure Gauge Switch

شرح کالا: مطابق شرح پیوست

تاریخ صدور استعلام: 1400/02/12
مهلت اعلام قیمت: 1400/02/26
card

شرح کالا: مطابق شرح پیوست

تاریخ صدور استعلام: 1400/02/11
مهلت اعلام قیمت: 1400/02/25
Differential Pressure Gauge

شرح کالا: مطابق شرح پیوست

تاریخ صدور استعلام: 1400/02/11
مهلت اعلام قیمت: 1400/02/25

آگهی های تخصصی

شرکت تکاب کنترل تجهیز
local_offer ابزارآلات و تجهیزات کارگاهی و ابزار دقیق
شرکت تکاب کنترل تجهیز
local_offer تجهیزات اندازه گیری و آزمایشگاهی
place خیابان ایت الله کاشانی خیابان ابراهیمی شمالی ک 4 پلاک 13 واحد 201
شرکت تکاب کنترل تجهیز
local_offer ابزارآلات و تجهیزات کارگاهی و ابزار دقیق
place خیابان ایت الله کاشانی خیابان ابراهیمی شمالی ک 4 پلاک 13 واحد 201
شرکت تکاب کنترل تجهیز
local_offer ابزارآلات و تجهیزات کارگاهی و ابزار دقیق
place خیابان ایت الله کاشانی خیابان ابراهیمی شمالی ک 4 پلاک 13 واحد 201
شرکت تکاب کنترل تجهیز
local_offer ابزارآلات و تجهیزات کارگاهی و ابزار دقیق
place خیابان ایت الله کاشانی خیابان ابراهیمی شمالی ک 4 پلاک 13 واحد 201
شرکت تکاب کنترل تجهیز
local_offer ابزارآلات و تجهیزات کارگاهی و ابزار دقیق
place خیابان ایت الله کاشانی خیابان ابراهیمی شمالی ک 4 پلاک 13 واحد 201
برق و صنعت شاهین آریان پدیده
local_offer برق و الکترونیک
phone 88932312-021
place تهران – خ انقلاب – کوچه نیایی – پ 9 – واحد 4
شرکت تکاب کنترل تجهیز
local_offer ابزارآلات و تجهیزات کارگاهی و ابزار دقیق
place خیابان ایت الله کاشانی خیابان ابراهیمی شمالی ک 4 پلاک 13 واحد 201
شرکت تکاب کنترل تجهیز
local_offer ابزارآلات و تجهیزات کارگاهی و ابزار دقیق
place خیابان ایت الله کاشانی خیابان ابراهیمی شمالی ک 4 پلاک 13 واحد 201
شرکت تکاب کنترل تجهیز
local_offer ابزارآلات و تجهیزات کارگاهی و ابزار دقیق
place خیابان ایت الله کاشانی خیابان ابراهیمی شمالی ک 4 پلاک 13 واحد 201
شرکت تکاب کنترل تجهیز
local_offer ابزارآلات و تجهیزات کارگاهی و ابزار دقیق
place خیابان ایت الله کاشانی خیابان ابراهیمی شمالی ک 4 پلاک 13 واحد 201
شرکت تکاب کنترل تجهیز
local_offer ابزارآلات و تجهیزات کارگاهی و ابزار دقیق
place خیابان ایت الله کاشانی خیابان ابراهیمی شمالی ک 4 پلاک 13 واحد 201
unarchive 13581
استعلام های آنلاین صادر شده تا امروز
loyalty 41551
تعداد قیمت های اعلام شده تا امروز